Tiada rekod jenayah, dibenarkan kerja di Saudi

2 months ago 60
Lebih sejuta warga Pakistan bekerja di Arab Saudi dalam sektor yang tidak memerlukan skil kemahiran yang tinggi. (FOTO: Times of Islamabad)

JEDDAH: Perjanjian buruh baharu yang dipersetujui oleh Riyadh dan Islamabad untuk mengambil pekerja dari Pakistan menetapkan bahawa tiada warga negara itu yang mempunyai rekod jenayah akan diambil bekerja ke Arab Saudi.

Perjanjian itu menyebut majikan tidak dibenarkan memotong caj pengambilan daripada gaji pekerja dan pekerja itu akan tiba di Saudi dalam tempoh satu bulan selepas menerima visa kerja.  

Peruntukan itu termasuk dalam perjanjian antara kedua-dua negara yang butirannya disiarkan dalam akhbar rasmi, Saudi Umm Al-Qura.

Perjanjian itu ditandatangani antara Kementerian Sumber Manusia dan Pembangunan Sosial Saudi dan Kementerian Luar Negara Pakistan dan Pembangunan Sumber Manusia (MOPHRD)

Ia adalah bertujuan untuk mengambil pekerja dari Pakistan bagi bekerja secara tetap di Saudi dengan cara melindungi hak kedua-dua pihak -majikan dan pekerja – dan mengawal selia hubungan kontrak antara mereka.

Perjanjian itu menetapkan bahawa kementerian sumber manusia kedua-dua negara perlu berusaha untuk melaksanakan sistem yang boleh diterima bersama untuk mengambil, menghantar dan memulangkan pekerja Pakistan yang diupah untuk bekerja di Saudi mengikut prosedur undang-undang, peraturan dan peraturan buruh. 

Ia juga harus dipastikan bahawa pengambilan buruh adalah melalui pengambilan atau pejabat pekerjaan yang bereputasi, syarikat atau agensi yang dilesenkan oleh kerajaan kedua-dua negara.

Kebanyakan warga Pakistan bekerja dalam sektor pembinaan di Arab Saudi. (FOTO Daily Pakistan)

Kos pengambilan akan dikawal oleh peraturan ketat kedua-dua negara; selain pejabat pengambilan, syarikat atau agensi di kedua-dua negara, sebagai tambahan kepada majikan, adalah perlu dipastikan tidak dikenakan sebarang bayaran atau potongan daripada gaji pekerja sebagai balasan kepada kos pengambilan.

Terdapat juga peruntukan lain yang mana pihak yang terlibat dalam kontrak berhak untuk menggunakan pihak berkuasa yang berwibawa sekiranya berlaku sebarang pertikaian kontrak menurut undang-undang, peraturan dan peraturan yang terpakai. 

Langkah undang-undang juga boleh diambil terhadap pejabat pekerjaan, syarikat atau agensi pengambilan sekiranya berlaku sebarang pelanggaran undang-undang, peraturan dan peraturan. Ia juga ditetapkan untuk berusaha menyelesaikan sebarang masalah yang timbul daripada permohonan dan pelaksanaan mana-mana peruntukan perjanjian ini.

Saudi merupakan pasaran terbesar untuk pekerja Pakistan tanpa skil kemahiran yang tinggi, yang mana merujuk kepada statistik globalmediainsight, sehingga April, 2022, ia menampung hampir 1.06 juta warga Pakistan, kebanyakan mereka bekerja dalam sektor seperti pembinaan. – HARAKAHDAILY 2/8/2022

Read Entire Article